|

‘นากอ’ บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่กลางหุบเขาธรรมชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเบตง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชน

mOU พัฒนาวิชาการ (1)

ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้คนทั้งชาติพันธุ์หรือโอรังอัสรี ซึ่งเป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกๆ ของคาบสมุทรมลายู อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 ครัวเรือน มีความสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ จึงเป็นต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างรายได้จากผู้มาเยือน จากที่พัก อาหาร ของที่ระลึก และบริการต่างๆ อำเภอเบตง จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าตามลำดับ โดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

IMG_4122

และพื้นที่บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งใน อ.เบตง ที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างงาน รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กว่า 600 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีบ่อน้ำร้อน มีลำธาร มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เดิมบ่อน้ำร้อนนากอเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ พ.ศ.2541 จนถึงปี 2553  และได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งนับจากวันนั้น บ่อน้ำร้อนนากอ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป จนเกิดการร้างในที่สุด

IMG_4117

และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน บ้านนากอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในฐานะเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนา แบบพึ่งพาตนเองครบวงจร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเบตง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ซึ่งจากการดำเนินการของ ศอ.บต. ได้สนับสนุนผ่านกลุ่มวิสาหกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการการพัฒนาโดยนำความโดดเด่นของพื้นที่มาเป็นจุดขายการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืนได้

IMG_4121

นายมะยูนิ ชาวโอรังอัสรี เปิดเผยว่า ตนเป็นโอรังอัสรีที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทำงานเป็นรับจ้างทั่วไปในตัวเมืองเบตง ต้องเดินทางใช้เวลาจากบ้านถึงที่ทำงาน เกือบ 50 กิโลเมตร รายได้ 300 บาทต่อวัน วันนี้แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านนากอเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ ญาติๆ พี่ๆ น้องๆ โอรังอัสรี ก็ได้มาร่วมพิธีเปิดด้วย ตนรู้สึกดีใจมากที่มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้าน และยังบอกอีกว่าตนมียาสมุนไพรมากมายที่ทำเอง ก็อยากจะมาขายที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนากออีกด้วย

IMG_4120

นายมะดือรัน มามะ ประธานกลุ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เผยว่า ช่วงแรกๆ ตนและสมาชิกเริ่มต้นจากการทำแคร่ไม้ไผ่ โต๊ะไม้ไผ่ และเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากไม้ไผ่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ ซึ่งไผ่นับเป็นพืชมหัศจรรย์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก กลุ่มของตนจึงได้คิดค้นวิธีการทำจานจากกาบหมากและกาบไม้ไผ่ เนื่องจากเป็นพืชที่หาง่าย และพื้นที่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเป็นจำนวนมาก และทำให้มีขยะจากการใช้ถ้วยโฟมเยอะ เราจึงอยากให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช เพื่อการย่อยสลายที่ง่ายต่อธรรมชาติ นอกจากนี้ขอขอบคุณทางศอ.บต. ที่มีโครงการ ในการจัดซื้อเครื่องอัดความร้อนเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ทำให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเยาวชนกับคนในพื้นที่ต่อไป

IMG_4118

ทั้งนี้ จากการเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชน และประชาชนในชุมชน มีการบริหารจัดการผ่านกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งในอนาคต เยาวชนจะรวมตัวเพื่อสร้างงาน ตามความสามารถแต่ละคน เช่น การจัดการท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ แปรรูปสินค้า ลดความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด ประชาชนกว่า 600 ครัวเรือนต้องมีรายได้มากขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ คนในพื้นที่จะหวงแหนธรรมชาติ เพราะเป็นบ่อเกิดรายได้ และความยั่งยืน อีกทั้งจะช่วยกันดูความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อรักษาโอกาสที่ดีในชีวิตที่เริ่มเกิดขึ้นในชุมชนและบ้านเกิดของเขา

IMG_4116

IMG_4115

IMG_4114

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53691

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us