|

ม.อ.ปัตตานี ออกมาตรการระงับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงานของ นศ. ทั้งในและต่างประเทศ

mOU พัฒนาวิชาการ (7)

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงมาตรการสำหรับนักศึกษาที่ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงานทั้งภายในและต่างประเทศ ว่า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งกำลังจะออกฝึกงานและอยู่ระหว่างช่วงฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานและอยู่ระหว่างช่วงฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยขอให้คณะระงับการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากเดิมจากการนำเสนอแบบนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผ่านทางสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ให้ส่งผลการประเมินให้วิทยาเขตภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพทุกสถานประกอบการ ยุติการฝึกปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขอให้แจ้งไปยังผู้ดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสถานประกอบการนั้นๆ ทราบ

IMG_4202

หากสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพแล้วให้นักศึกษากลับภูมิลำเนาทันทีไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัย และจำกัดบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน มีการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการทำงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพ มายังฝ่ายฝึกปฏิบัติงานตามกำหนดการของแต่ละคณะ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางผ่านสถานที่เสี่ยง เช่น ท่าอากาศยาน ขนส่งสาธารณะ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

IMG_4203

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53788

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us