|

24 มีนาคม 2563 วันวัณโรคสากล สคร.12 ย้ำ วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย  

TB63 copy

24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ซึ่งในปี 2563 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด  ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค (IT’S TIME TO END TB) รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการระดับชาติ นำไปสู่ เมืองไทย ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค

นายเฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในปี 2563 (ข้อมูล NTIP ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา) พบว่ามีการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำจำนวน 1,892 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.9 จังหวัดที่มีอัตราการมีการขึ้นทะเบียนสูงที่สุดสูงสามอันดับแรก คือ จังหวัดสงขลา จำนวน 709 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา จังหวัดยะลา จำนวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.และจังหวัดพัทลุง จำนวน 194 ราย คิดเป็น ร้อยละ 24.2  

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ทำให้มีการอักเสบในปอด ส่วนมากในผู้ใหญ่มักพบเป็นที่ปอด ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง กระดูก เด็กมักจะได้รับเชื้อจากผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดต่อจากคนสู่คนผ่านอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป แล้วเกิดการติดเชื้อและป่วยได้

หากมีอาการไอติดต่อเกิน สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด หรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ไอแห้งๆ น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆ มีเหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน ให้รีบพบแพทย์ตรวจหาวัณโรคทันที ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค เช่น กลุ่มผู้อาศัยร่วมบ้าน หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมต่างๆ (เบาหวาน ไต ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) ผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรสาธารณสุข ผู้ติดสารเสพติด ควรตรวจคัดกรองด้วยการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด อย่างน้อยปีละครั้ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม และขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวัณโรค และให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาให้หายขาด

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา copy

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดย การออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ หมู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้าน ต้องให้กินยาครบถ้วนสม่ำเสมอ ทุกวัน พร้อมให้สมาชิกในครอบครัวไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เพื่อกินยาป้องกัน ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง หากมีอาการผิดปกติ น่าสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53833

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us