|

สงขลาติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วน เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

mOU พัฒนาวิชาการ

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (23 มี.ค 63) ที่ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

90408381_2892146980865515_6518952029597990912_o

โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ มีท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศ ทำให้มีผู้คนเดินทาง เข้า-ออก จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดสงขลาและยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

90428164_2892147114198835_3148379455110512640_o

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการติดตามข้อมูลบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศที่เหลือเพื่อนำมาเข้าระบบเฝ้าระวังติดตาม ป้องกันความเสี่ยงการแพร่เชื้อในประชาชนตามแนวทางมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ ลด ความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยง การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อนปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกตัวและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

90441250_2892146954198851_7333136700589211648_o

90191518_2892147347532145_3037486719537512448_o

90242240_2892147144198832_3783452702684479488_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 มี.ค. 63

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53837

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us