|

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ปชช.ในพื้นที่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน – คำสั่งผู้ว่า แก้ปัญหาโควิด – 19

77D6E93A-746B-418D-8BCC-0337AA81A57F

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมแก้ปัญหาโรคโควิด -19 ด้วยกัน

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด -19 ปัจจุบันนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งตามพระราชบัญญัติพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้ออกเป็นคำสั่ง เพื่อที่จะร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน ขณะที่ ศอ.บต. เองจะเป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนข้อมูลให้แก่ละจังหวัด รวมถึงเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งมีการใช้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของ ศอ.บต ที่กระจายอยู่ในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและรู้เท่าทันโรคได้เป็นอย่างดี

E4068824-36FA-4884-A268-97FA4E3A6025

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลานั้น นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งด่วนตามข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินอาศัยอำนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน ..2548 ระงับการการเดินทาง เข้าออก นอกพื้นที่               โดยยานพาหนะต่างๆยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณีประชาชนที่เดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นรายกรณี ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 00.01 . ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

61CE416F-329B-455A-B239-E2F2B498E06C

ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้ออกคำสั่งเป็นฉบับที่ 4 ล่าสุด โดยสั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ พื้นที่ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ พื้นที่ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง พื้นที่ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน พื้นที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก และพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้องโดยมีกำหนด 14 วัน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 นี้

DA55073C-B09C-4CC8-A7C8-7D2322C53171

ส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งดำเนินการตามข้อกำหนดที่ออกตามพรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดในเส้นทางเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอทุกเส้นทางโดยประกอบกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และปกครองเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด รวมถึงจัดระเบียบการเดินทาง การจราจรการเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงการติดโรคตั้งแต่เวลา 00.01 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป คุมตรวจเข้มผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากต่างจังหวัด และผู้เดินทางในจังหวัดปัตตานี ที่มีพฤติกรรมสงสัยหรือเสี่ยงการติดต่อโรคต่อไป

32FAFE1C-4244-495F-8E53-FFF5EFCBDD5B

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จะมีการอัพเดตข้อมูลการรายงานสถานการณ์ COVID 19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูลในเวลา 18.00 . ของทุกวัน สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ที่เวปไซต์ ศอ.บต. / ศูนย์ประสานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. http://www.sbpac.go.th/?page_id=52448

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53890

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us