|

มรภ.สงขลา ผนึกราชภัฏทั่วประเทศ ทำ “MOU” ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ขับเคลื่อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลัง COVID-19 คลี่คลาย

9EE561A2-AE95-4D38-A808-A9FE4D9B8BD1

มรภ.สงขลา จับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ .. 2563 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับงานวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับท้องถิ่นและแผนการปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม

63E629EF-C069-492E-AEEC-003433421BE8

ด้าน อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย 1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน 4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
14B817A0-A4F3-480E-AF05-83950BC57EF9

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันทีหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

2C5B1263-4B14-48D4-9A8C-B68966722CA5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53896

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us