|

ม.ทักษิณ พัทลุง เดินหน้าช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

4BA5F3D4-C9C3-4F8D-990C-5B7EB5EE17DD

แม้ว่าหลายหน่วยงานจะหยุดปฏิบัติงานที่บ้านแต่ในส่วนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ยังคงมุ่งมั่นสกัดสุรากลั่นชุมชน เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95 % เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้แล้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก็ยังคงผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% เพื่อส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด่านแรกของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เช่นกัน ขณะนี้ได้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงนำผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 33 ลิตร ขนาด 150 ml จำนวน 112 ขวด ขนาด 450 ml 36 ขวดโดยมอบให้แก่ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม สภ.ป่าพะยอม ..อนุบาลสุวรรณภักดี ด่านตรวจคัดกรองประจำอำเภอป่าพะยอม ด่านตำรวจในอำเภอเมืองพัทลุง เทศบาลบางแก้ว และสำหรับจุดคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

A22AB08C-12A6-4551-A3FE-F8229B040B04

ทั้งนี้ ในส่วนของแอลกอฮอล์ 90-95 % ซึ่ง ดร.พลากร บุญใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการนำสุรากลั่นชุมชน 35-40 ดีกรีมากลั่นลำดับส่วน เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 90-95 % ในการเป็นสารตั้งต้นหลักสำหรับการทำสเปร์ย์แอลกอฮอล์ 75 % เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงนั้น ได้มีหน่วยงานทั้งภารรัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปสนใจขอรับบริจาคสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ 75 % เป็นจำนวนมาก

9333AF23-306E-4CF1-8A46-21A486E8AA64

ดร.พลากร บุญใส กล่าวว่า ในแต่ละวันยังคงดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์จากสุรากลั่นชุมชนที่ห้องปฏิบัติการทางเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และต่างจังหวัดที่ร้องขอมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันเชื้อโรไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.พลากร บุญใส โทร. 086-9820990

A4393C4C-9C4A-4CCF-BC96-04607BD88F4D57D0D74E-FB64-468F-B462-3889999B92A017084F12-5B05-46CB-9479-8FE90D71B8CB

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53932

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us