|

สงขลาขอความร่วมมือ ปชช. ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม – การมั่วสุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

AD8A13AF-09D5-4843-95A0-5BB6043CCF64

ผู้ว่าฯ สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมมีผู้ป่วยหายแล้ว 18 ราย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โฟนอินผ่านรายการคำถามยอดฮิต COVID-19 สงขลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา F.M.90.5 MHz. ในประเด็นการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งทางจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว อาทิ สถานบันเทิง สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ฯลฯ รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองแก่พี่น้องประชาชน แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลนครสงขลา และอำเภอเมืองสงขลา ยังได้รับการแจ้งว่า มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ขาดความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง โดยการออกมามั่วสุมตามสถานที่ต่างๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงได้ประชุมหารือ และได้ออกคำสั่ง ที่ 11/2563 เรื่องการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้

1. หาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนซ้ายขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง จนถึงวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ

2. สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้ายขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาคท่าแพขนานยนต์

3. หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรม บี.พี.-ลานว่าว

4. แหลมสนอ่อนหลังอะควาเรียม

5. สนามลานว่าว

6. ลานกิจกรรมสระบัว

7. สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรม บี.พี.)

8. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

และ 9. สวนสาธารณะชุมชนแหล่งพระราม

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 05.00 . ของวันรุ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ทั้งในเรื่องการค้าขาย และการออกกำลังกาย

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ..2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยที่รักษาหาย และกลับบ้านได้แล้วจำนวน 18 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยที่จะต้องรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 16 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งใน และต่างประเทศ ในการกักตัว 14 วัน (Home Quarantine), การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 2 เม.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54070

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us