|

มทร.ศรีวิชัย ผลิตหน้ากากอนามัยนาโนสะท้อนน้ำ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส

BD622A42-0B68-4082-8DC6-33E3F928058E

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 จะเห็นได้ว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นคือ หน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงทำให้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ประชาชนสนใจ และหันมาเลือกใช้เป็นจำนวนมาก เมื่อมีความต้องการมากจึงทำให้หน้ากากอนามัยมีราคาที่สูงขึ้นและขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆที่มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในการรักษาผู้ป่วย

A5E0C3F5-000A-4C31-9274-A5793BB814FF

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้วัสดุเป็นผ้าฝ้ายและนำเทคโนโลยีสะท้อนน้ำมาปรับใช้กับหน้ากากผ้าธรรมดาๆ ให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและช่วยลดการซึมซับได้เป็นอย่างดี โดยการนำผ้ามาแช่สารนาโนสะท้อนน้ำ ทำการขยำผ้า 5 นาที และแช่อีก 10 นาที เสร็จแล้วเอาเข้าตู้อบความร้อนอุณหภูมิ 100 องศา ประมาณ 30 นาที แล้วนำมาอัดกับเครื่องรีด แล้วจึงนำไปสู่กรรมวิธีการตัดเย็บ

1799CCCE-1F4F-403F-A50A-4AA3D710F4C0

ผศ.พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้ผนึกกำลังคน กำลังกาย และกำลังใจ ในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและ รองรับต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการสอนวิธการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้เย็บเป็นและสามารถนำกลับไปใช้งานได้

38451205-35F2-4745-A37E-D4E4B6DB3898

ถึงแม้ว่าหน้ากากที่ผลิตได้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับแพทย์และพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดได้ ในแต่ละวันสามารถผลิตหน้ากากได้ประมาณ 150 ชิ้น โดยเริ่มตั้งแต่นำผ้าฝ้ายมาเคลือบสารนาโนสะท้อนน้ำ จนกระทั้งนำมาตั้งเย็บ ซัก รีด พร้อมใช้งาน ข้อดีของหน้ากากอนามัยนาโนสะท้อนน้ำ คือสามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำมาใช้งานใหม่ได้ โดยคุณภาพของการใช้งานยังคงเท่าเดิม อีกทั้งยังสามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสได้อย่างปลอดภัย

7EBA9B9D-4CCC-4A8E-A7C9-0E91B4BE24C2E047111A-F187-40B2-8303-7B3BD511050D3BAEBE57-920E-4CCF-ADCF-0F8F32F3C46C

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54104

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us