|

มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องอบแห้งอินฟราเรดระบบการสั่นสะเทือน อบพริกสด ผลิตพริกแห้ง ใช้ได้ทุกสภาพภูมิอากาศ

13423726-4865-43C3-882A-8E6C504FC3EB

ดร.เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่สร้างเครื่องอบแห้งอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือน เพื่ออบพริกสด ผลิตพริกแห้ง ใช้งานได้จริงลดเวลาการตากพริกแบบทั่วไปสามารถนำมาใช้งานและแปรรูปได้อย่างมีคุณภาพ

D51D3572-5D20-4F72-8A91-0C2F76CC6CDE

เครื่องอบแห้งอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สามารถใช้ตามสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งพริกขี้หนูด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือน (VIR) โดยได้ดำเนินการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง เริ่มจากการศึกษาอิทธิพลของความเข้มรังสี อินฟราเรดต่อลักษณะการอบแห้งและคุณภาพของพริกขี้หนู และการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งพริกขี้หนูด้วย วิธีการอบแห้ง VIR โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง สำหรับส่วนประกอบและโครงสร้างของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือน ตัวเครื่องมีความยาว 1.25 m ห้องอบแห้งมีลักษณะ เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีฝาสำหรับนำวัสดุเข้าออก จากห้องอบแห้ง ถาดวางวัสดุอบแห้งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถบรรจุได้ จำนวน 4 ถาด สามารถวางวัสดุที่ใช้ทดลองอบแห้งแบบชั้นบางได้ครั้งละ ประมาณ 15 กิโลกรัม ต่อถาด โครงสร้างของเครื่องอบแห้งทั้งหมดทำจาก สแตนเลส ซึ่งไม่เป็นสนิม สามารถใช้ได้ยาวนานและคงทน

FB661DFF-72FE-47CA-82F2-36BDC6B96FE5

สำหรับการทำงานเครื่องอบแห้งอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือน เริ่มจากชุดควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่อง อบแห้ง ซึ่งประกอบไปด้วย สวิตช์นิรภัย (ทำหน้าที่ตัดต่อ กระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ตัวควบคุมอุณหภูมิ และควบคุม) มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ผิวของหลอดอินฟราเรด ความเร็วรอบของการสั่นสะเทือน  สวิตช์ ปิดเปิดการทางานของลมร้อน และอินฟราเรด ในส่วนของชุดการทำงานอินฟราเรด ประกอบไปด้วยหลอดอินฟราเรดขนาด 1000 W จำนวน 2 หลอด ต่อ 1 ถาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.17 cm ยาว 70 cm ค่า การแผ่รังสีเท่ากับ 0.9 ติดตั้งอยู่เหนือถาดอบแห้งโดยมีระยะห่าง 20 cm มีหัววัดอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง ติดตั้งที่ผิวของหลอดอินฟราเรดเพื่อวัดอุณหภูมิผิวหลอดขณะทำงาน  นอกจากนี้ยังมีชุดกลไกสร้างการสั่นสะเทือนของวัสดุ ชุดกลไกการสร้างการสั่นสะเทือนของวัสดุ ประกอบไปด้วยเพลาซึ่งส่วนปลายของเพลาด้านหนึ่งจะติดตั้งคันชักคันส่งซึ่งติดกับถาดอบแห้ง ส่วนปลายอีกด้านจะต่อเข้ากับมอเตอร์ต้นกำลัง การทำงานของการสั่นสะเทือนเกิดจากการหมุนของเพลาซึ่งรับกำลังจากมอเตอร์จากนั้นส่งถ่ายกำลังไปขับคันชักคันส่งซึ่งจะทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงไปยังถาดอบแห้งทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปมา วัสดุจึงสามารถเกิดการสั่นสะเทือนได้

ACBD941A-048D-469D-9530-E0A46A553017

ดร.เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ และคณะ จึงได้นำเครื่องอบแห้งอินฟราเรดโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนไปมอบให้กับวิสาหกิจกลุ่มผักปากพนังปลอดภัยได้นำไปใช้งาน ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทุกสภาพภูมิอากาศ ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตก ไม่มีแดดอีกต่อไปโดยได้รับการประสานงานจาก ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร

A3D5D0E3-F434-4775-8830-AD5B5DC901E6

หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 08-7746-2379

5BCDD7A1-617B-4642-8949-8777365D33340D321365-841E-41FA-B832-731D5394B62D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54114

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us