|

สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A – O พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

C10D011F-5DBB-4987-9AA9-D6A50C78E4DC

COVID-19 ส่งผลโรงพยาบาลใน .สงขลา ขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A และ O นายกเหล่ากาชาดสงขลาเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ยืนยันระบบการรับบริจาคมีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เดิมมีเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละ 500 ยูนิต กลับลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 100 ยูนิต ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา และพบว่า กรุ๊ป A และ กรุ๊ป O เป็นกรุ๊ปเลือดที่ขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายหน่วยงานต้องยกเลิกกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการสนับสนุนจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่มีมีสุขภาพดี และมีโรงพยาบาลของรัฐที่ทำหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิต ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา      

สำหรับระบบการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา มีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุขสูงมาก ขอให้ผู้บริจาคมั่นใจในได้เลย โดยในเบื้องต้น จะให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิตป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง เช่น หากเป็นผู้ที่อาศัย หรือ เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วยโดยไม่มีอาการใดหลงเหลืออยู่ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน      

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว ร่วมบริจาคโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ป่วยได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 เม.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54153

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us