|

ม.อ.ปัตตานี พัฒนาเว็บไซต์ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในระบบ 3 มิติ

D2C8D09C-B73F-41A1-9467-BC4394D7B4C3

นักวิชาการ .สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด – 19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถเข้าใช้ได้ทั่วโลกในทุกระบบปฏิบัติการและบนสมาร์ทโฟน

1BD0EFFF-9A53-4A26-8F73-BA39CBE8BE87

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และนายอลงกต วงศ์สุวรรณ บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด – 19 ระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด ที่สามารถใช้ได้ทั้งใน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถเปิดดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบทั้งนี้โดยใช้สถิติข้อมูลผู้ติดเชื้อ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน หรือผู้บริหารทุกระดับได้ใช้เพื่อนำไปสู่การรับรู้ เห็นความเป็นไป ได้ ทราบถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้รักษาหายแล้ว และผู้ที่กำลังรักษาว่ามีจำนวนเท่าไร มีระบบทำนายล่วงหน้า ตลอดจนทราบแนวโน้ม ว่าสถานการณ์ของโรคจะไปทางไหน เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ตลอดจนได้วางแผนการ รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้อย่างทันเหตุการณ์  โดยสามารถติดตามการ อัพเดตข้อมูลในทุกระบบปฏิบัติการ ได้ที่ www.pbwatch.net/COVID19

1D9ECAA4-CAA9-4495-BD65-CD57CCAB9F697B5B47A9-AC65-4A37-8320-72C01DD3154CA93BA582-EE67-4C3B-A8AD-4A7293ADEE4E  

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54208

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us