|

โคคา – โคล่า จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเงินเริ่มต้นกองทุนรับมือโรคโควิด 19 มุ่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ – สาธารณสุข

A03829A7-F857-427F-BD2F-36596708F214

กลุ่มธุรกิจโคคา โคล่า ในประเทศไทย นำโดย มร.โฮเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มร.คาร์ลอส ดิแอซริกบี้ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา โคล่า(ประเทศไทย) จำกัด จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยฯ ร่วมสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

7 เมษายน 2563 – กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์จำกัด และบริษัท โคคาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัดจับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และกองทุนนี้ยังจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องคนไทยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของโคคาโคล่า ในการเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน หลังจากประกาศหยุดโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลของแบรนด์ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อนำงบประมาณไปสนับสนุนในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมไปถึงการร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 อันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับโลกของบริษัทฯ

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า หลังประกาศหยุดโฆษณาเป็นการชั่วคราว กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับมูลนิธิชัยพัฒนา และทราบว่าทางมูลนิธิเองก็กำลังวางแผนดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีเป้าหมายเดียวกัน โคคาโคล่า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกองทุนนี้ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท โดยความช่วยเหลือในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในขณะที่ต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าเชื่อว่า ความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนานี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ไปด้วยกัน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ผมได้รับพระราชกระแสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ จาก โคคาโคล่า สำหรับการดำเนินงาน นอกจากการบริหารจัดการกองทุนแล้ว มูลนิธิชัยพัฒนาและโคคาโคล่าก็จะร่วมกันหารือต่อยอดใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ยังจะทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องประชาชนคนไทย หากเกิดโรคระบาดอื่นๆ ในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” โดยมีโคคาโคล่าเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางมอบหมายหน้าที่และนำเครือข่ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงสำนักงานและรถขนส่งสินค้าของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เปิดรับบริจาคเงินสมทบกองทุนเพิ่มเติม เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย โคคาโคล่า จะช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้สามารถบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 067-300487-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 109 / 121 / 259 ในวันและเวลาทำการจันทร์ศุกร์ เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่อีเมลgivedonate@gmail.com  หรือโทรสาร 02-447-8574 หรือส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=54214

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us