|

สงขลาเร่งแก้ปัญหาภาคการเกษตร หลังได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

973724F8-A46A-4122-B41E-FF177740EFF8

จังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร และการส่งออกสินค้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (30 เม..63) ที่ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

21B00A63-E881-41FB-A6D9-ADB52C547D10

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 2,923,260 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน การทำนาข้าว ไม้ผล และพืชผักอื่นๆ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ส่งผลให้ภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากแหล่งรับซื้อหลายแห่งหยุดให้บริการ ทำให้ต้องชะลอการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร หรือซื้อในปริมาณที่น้อยลง โดยเฉพาะสินค้าด้านการประมง ที่ได้รับผลกระทบ 2 ชนิดสินค้า ได้แก่ กุ้งทะเล เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่มั่นใจในเรื่องราคา จึงชะลอการลงเลี้ยง ส่งผลให้โรงเพาะฟักไม่สามารถขายลูกกุ้งได้ ทำให้มีลูกกุ้งค้างบ่อปริมาณมาก และปลากระพง ซึ่งพ่อค้าคนกลางลดปริมาณการรับซื้อ หรือไม่รับซื้อ ส่งผลให้ต้นทุนค้าใช่จ่ายด้านอาหารปลาเพิ่มขึ้น เพราะต้องเลี้ยงนานขึ้นและเกษตรกรต้องรับความเสี่ยงในกรณีที่ปลาน็อค เนื่องจากปลามีขนาดตัวใหญ่ขึ้น

C7F6C26D-2D97-4615-98DB-7CD78E3EC953

ด้านปศุสัตว์ ส่งผลให้ไข่ไก่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยในช่วงแรก โดยราคาสูงขึ้นและต่ำลงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้ติดตามราคาสินค้าเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการถือโอกาสขึ้นราคา ส่วนสินค้าด้านพืช พบว่ายังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากได้มีการประสานผู้ค้าภายในจังหวัดในการกระจายสินค้า มีตัวแทนตลาดรับซื้อผลผลิต รวมถึงการเปิดช่องทางขายออนไลน์และการแปรรูปผลผลิต

F02DED43-A06B-43B6-B46F-AD8BE9952B99ADE97B5C-9EB6-4C02-A079-401062BE6FEE6937269C-E887-4B39-8A8E-8813F7050722

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 เม.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55117

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us