|

ม.ทักษิณ ร่วมเยียวยาผู้ว่างงานสู้ภัยโควิด รับ 325 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 5 เดือน

003925C2-7108-42AE-B7D6-F2325A478B6E

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนกับโครงการอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด – 19 ภายใต้โครงการอว.สร้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19”  ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนทั้ง 65 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 รับจำนวน 325 อัตรา ค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างงาน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกันยายน 2563

9C9BA5A0-4CFD-4AE8-88B0-88354A963422

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับการจ้างจะได้พัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การสร้างนวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th โดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่5-10 พฤษภาคม 2563 ทางระบบออนไลน์ หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนสอบถามได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 088 760 1006

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55190

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us