|

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค “กศ.บป.” วันที่ 4-24 พ.ค.นี้ เรียนเสาร์-อาทิตย์

D4864F53-E61E-450E-A3EA-61F4E7C625EE

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่4-24 พฤษภาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดทางเลือกผู้สนใจเรียนวันเสาร์อาทิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.regis.skru.ac.th ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคม 2563 ค่าสมัคร 300 บาท ไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

D2BFEC6C-08B0-4EE3-8BEC-E7B0A36D0F16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 40 คน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (4 ปี เทียบโอน) รับ 40 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) รับ 150 คน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (4 ปี) รับ 100 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี เทียบโอน) รับ 40 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) รับ 30 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) รับ 60 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4 ต่อ1785 หรือ 088-398 9991 facebook : งานรับเข้านักศึกษา SKRU

EC549CE9-2C88-4341-B7E9-0BBB067F096A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55195

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us