|

สงขลาตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ สร้างการรับรู้ป้องกัน โควิด – 19

8486FB44-AD76-47F4-8258-3859D048EA6E

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยแก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

วานนี้ (5 .. 63) นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงพื้นที่บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล ประเทศไทย จำกัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยแก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  โดยการแนะนำและแจกเอกสารวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ

8D1F69C8-40DC-42EE-82AD-131D40291ADB

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสะเดา เพื่อรับฟังการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยทางจังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างกำชับแรงงานปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และให้ควบคุมจำนวน ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน แลปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

D3F5203D-A6C3-4F74-82FE-B4E9CAEFA6937C5905AE-668C-4F28-86DA-1260835CFE818DA4C727-8128-4803-AA7D-26D72CAF7604C7EEB112-9239-44BE-94C3-C00620331E48

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55260

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us