|

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ป.โท หลักสูตรครุศาสตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน-การบริหารการศึกษา

D0B03C73-D3B7-4F0B-846D-3BD766860C84

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 1จำนวน 5 คน ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 2) ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 15 คน ภาคพิเศษ (แผน ข) ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 30 คน 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก 2) จำนวน 10 คน มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ภาคพิเศษ (แผน ข)  จำนวน 30 คน  มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

2DBAA9F0-7668-4874-B786-03DABE57E1C5

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://bundit.skru.ac.th ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563 จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก โดยจะสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1314 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.0016.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสอบ ซึ่งอาจปรับรูปแบบเป็นวิธีอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-336948

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55312

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us