|

ลดใช้ถุงพลาสติก

mOU พัฒนาวิชาการ (5)

ในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกถึงแสนล้านใบ แต่ถุงพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลมีไม่ถึงร้อยละ 1 เนื่องจากต้นทุนการผลิตใหม่ถูกกว่า ปัจจุบันมีการทิ้งขยะถุงพลาสติกลงทะเลแล้วประมาณ 3 ล้านกิโลกรัม และยังคงมีการทิ้งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งถุงพลาสติกที่เข้มงวดและกว้างขวางปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) ความเกี่ยวโยง ระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน คือ ถุงพลาสติกที่เราใช้ใส่สินค้าและอาหาร ผลิตจากนํ้ามันดิบและยังใช้เชื้อเพลิงในการผลิตอีกด้วย ซึ่งพลังงานที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกประมาณ 9 ใบ สามารถเปลี่ยนเป็นนํ้ามันให้รถวิ่งได้ไกลถึง 1 กิโลเมตรเนื่องจากถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก ด้วยต้นทุนที่ตํ่า ที่สำคัญที่สุดคือมีอายุการใช้งานสั้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะหูหิ้ว ดังนั้นขยะถุงพลาสติก จึงเป็นภาระอย่างยิ่งในการจัดเก็บ ขนส่งและกำจัด เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมาก ปะปนกับขยะประเภทอื่นได้ง่าย ซึ่งทำให้การย่อยสลายขยะอื่นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการผลิตและกำจัดขยะถุง พลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้นขยะถุงพลาสติกเมื่อผุพังก็กลายเป็นขยะชิ้นเล็กๆ ซึ่งสามารถแทรกในชั้นดินและปนเปื้อนในนํ้าได้ ผลก็คือชิ้นส่วนเล็กๆ ของพลาสติกเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อ พืช สัตว์ มนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติก ได้ทำให้เกิดโทษต่อ พืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกว้างขวางและยาวนานนอกจากนี้ในการทำลายพลาสติกคนส่วนใหญ่จะเผาซึ่งทำให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศ หากสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้การลดใช้ถุงพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่างมากในปัจจุบัน ความตื่นตัวจากหลายองค์กรในการลดใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบันนี้หลายองค์กรรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติก เช่นห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อหลายๆ เจ้ามีการงดแจกถุงพลาสติก แม้กระทั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็ได้มีหนังสือรณรงค์ให้สหกรณ์ผู้ผลิตน้ำดื่มลดการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม และลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งส่วนของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้น

ข้อดีของการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนหลังจากที่ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้วควรหันกลับมาใช้ถุงผ้าแบบจริงจังแนะนำว่าควรซื้อถุงผ้าแบบพับได้ที่สามารถพับใส่กระเป๋าได้ ซึ่งมีข้อดีหลายอย่าง เช่น 1. ซักทำความสะอาดง่าย 2. นุ่มสบายมือ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก 3. ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นป็ญหาในสิ่งแวดล้อม 4. ทนทานและใช้ซํ้าได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย 5. ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 6. บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ 7. พกพาติดตัว ติดรถได้ง่าย สามารถพร้อมใช้งานในทุกโอกาส 8. ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต มาลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ แบ่งปันความรู้ และถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ การลดภาวะโลกร้อน

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55623

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us