|

สุดเจ๋ง 3 นศ. “ทัศนศิลป์” มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม

DFC07A6E-9D4A-4561-9F1A-7A762A327C01

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 3 นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์  วิชาเอกจิตรกรรมภาพพิมพ์ประติมากรรม ได้รับคัดเลือก ให้ร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2/2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งประกอบด้วย นายเจ๊ะอารีฟ เจะมุ วิชาเอกจิตรกรรม จากผลงานแรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและนางสาวนารีกานต์ เพ็ชรจำรัส วิชาเอกภาพพิมพ์ จากผลงานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเบตงและ นายจตุรงค์ ตันเองชวน วิชาเอกประติมากรรม จากผลงานท่าทางบัลเลต์ในจินตนาการได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2563 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแล ซึ่งนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา 42 แห่ง คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์หลากหลายเทคนิคเข้าร่วมแสดง แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 14 ชิ้นและระดับปริญญาตรี 142 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 156 ชิ้น

9D1521AD-BD15-4F06-80D5-CDF90C1F2455

สำหรับผลงานจิตรกรรมแรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและใช้เทคนิคสีน้ำมันกระป๋องบนพื้นไม้ต่างระดับ ขนาด : 100 x 175 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย นายเจ๊ะอารีฟ เจะมุ มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์จากวิถีชีวิต ลวดลายบนเรือกอและ และสายน้ำรวมถึงความพลิ้วไหว การแปรเปลี่ยนของลวดลายเมื่อเรือลอยลำอยู่บนพื้นน้ำ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต ระบบความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมบนพื้นไม้ต่างระดับระนาบมิติและพื้นที่ว่าง เพื่อสร้างมิติและการลวงตาระหว่างภาพแห่งความจริงและภาพสะท้อนวิถีชีวิตผ่านสายน้ำ ด้วยสื่อ(medium) ของนายช่างเรือกอและ สีน้ำมันกระป๋องที่ใช้สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ บนตัวเรือ

29825C65-B81F-432E-862A-9B5068DD283B

ผลงานภาพพิมพ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นเบตงใช้เทคนิคภาพพิมพ์สื่อผสม ขนาด : 200 x 150 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดยนางสาวนารีกานต์ เพชรจำรัส นำเสนอถึงความรู้สึกและความทรงจำที่มีต่อขนบประเพณีและวัฒนธรรมของอำเภอเบตที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งอดีต ความประทับใจในคุณค่าและความงามของวิถีชีวิต สถานที่ ลวดลายพื้นถิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองเบตง ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ผู้สร้างสรรค์นำมาสรรค์สร้างเป็นเส้นสายลายเส้นมา เพื่อสื่อถึงขนบประเพณีวัฒนธรรมของเมืองเบตงที่ถูกนำมาจัดวางและนำเสนอในรูปแบบภาพพิมพ์สื่อผสม 3 มิติตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์

F5682FB4-54CA-4D53-8C5F-8A66F34832C2

ในส่วนของผลงานประติมากรรมท่าทางบัลเลต์ในจินตนาการใช้เทคนิคเชื่อมโลหะ/ เรซิ่น ขนาด : 80 x 50 x 180 เซนติเมตร สร้างสรรค์โดย นายจตุรงค์ ตันเองชวน มีแนวคิดถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของความงามผ่านลักษณะท่าทางการเต้นรำของผู้หญิง ได้แก่ การเต้นบัลเล่ต์และสัมผัสรับรู้ได้ถึงจังหวะทิศทางการเคลื่อนไหวการหมุนตัว โดยใช้โครงสร้างของรูปทรงผ่านท่าทางลักษณะการเต้นรำที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินในจินตนาการ

69710253-A7E5-42C1-BEC5-73B3B5EA2C252EFCEEA6-1002-4100-A540-37D1C8AF7DE912F0E168-667E-4D97-8889-F3D3C6BA97955F943272-2656-47DB-8AD6-5B58A47B9096136CA233-2CC5-49AE-B82E-19920E30365B0868952E-855C-4D13-92C2-6F057C555079

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55661

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us