|

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากร สปข.6

4A2F4807-CF74-45E9-B092-501F1E9F71FB

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ .สงขลา มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สปข.6 ย้ำให้ปรับแผนการทำงานให้ทันกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ช่วงเช้าวันนี้ (22 .. 63) นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) ในโอกาสเดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ สปข.6 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (.สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล และตรัง) เข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

E7E550AB-BD7E-4255-A37D-E501B9681C9C

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเดินทางมาในนามของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 หรือ วปอ.62 เพื่อจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทำกิจกรรมใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูลและปัตตานี ระหว่างวันที่21 – 24 พฤษภาคม 2563 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีด่านพรมแดนติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีการเดินทางผ่านข้ามแดนเข้าประเทศความต้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดในระลอกใหม่ที่ยังคงมีความสำคัญแล้ว ยังถือโอกาสนี้มามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด สปข.6 ทั้งเรื่องการสื่อสารภายในหน่วยงาน, การปรับแผนปฏิบัติงานในปี 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงของการเกิดโรคระบาด, การประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญาหา เพื่อช่วยเหลือประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเป็นอย่างมาก คือสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การสวมหน้ากากอนามัย, การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ฯลฯ รวมทั้งมาตรการของกระทรวงมหาดไทย เช่น มาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด ฯลฯ มาตรการการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onair Online และ Onsite อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งOnair Online และ Onground สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดรวมทั้งการนำเสนอแง่มุมที่ดีที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสะอาด สวยงาม เนื่องจากประชาชนร่วมใจกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

1F81DC76-26D9-4F6C-A75F-421DBC36B36641D086F0-F854-41F7-90F4-D0A5CB7C9C9029AA5F73-D84A-445D-A03E-DAFEF22BE63EFF4A2F49-B368-41F9-BD00-3CE810A6B4437647BE23-01F1-4E5A-A49C-CADA0374B32C163B59D4-F1E6-4D0B-B6E2-4B54C33F8703

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 22 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55704

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us