|

เลิกสูบลดเสี่ยง โอกาสของครีเอเตอร์ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

038D82B4-DA98-4CD4-9C07-C8BC637DFE0C

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบทดแทน ผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน หรือรักษาผลกำไรของบริษัทบุหรี่ แต่ปีนี้ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) ผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรป้องกันตนเองจาก COVID-19 ด้วยการหยุดสูบ

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์) หน่วยจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ ที่สนใจงานด้านสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการกับ DigitorThailand เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และร่วมเป็นพลังสู้ภัยวิกฤติโควิด-19”

นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการ นักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ หรือ DigitorThailand กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะมิติสุขภาวะที่เกิดขึ้น การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ เป็นการ Disruption Technology เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต จนกลายเป็นวิถีในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุค โควิด-19 ความปกติรูปแบบใหม่

F59F7992-0D40-4D4B-B1CC-2E4245102106

การที่ สสส. (สำนัก 6) สำนักสร้างสรรค์โอกาส สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ ที่สนใจงานสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ ในการผลิตสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ (Viral Clip) สื่อเสียงบรรยาย (Podcast) สื่ออนิเมชั่น (Animation)  สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบข้อมูล (Motion infographic) สื่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หรือสื่อดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆ เช่น เกมออนไลน์ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube Facebook Instagram Tiktok Twitter หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับประเด็นการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ท่ามกลางวิกฤติของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สามารถช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมในการสร้างความตระหนัก และรู้เท่าทันด้านสุขภาวะที่มีความจำเป็นต่อภาวะวิกฤติที่คนไทยทุนคนกำลังเผชิญในขณะนี้

โดยผู้ที่สนใจ สามารถรวมกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ เชื่อมโยงประเด็นการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ สู้ภัยวิกฤติโควิด-19” โดยสามารถนำเนื้อหาหรือสไตล์ (style) เดิมของตนเองมาสร้างสรรค์ไอเดีย ซึ่งสื่อดิจิทัลที่ผลิตต้องเป็นชิ้นงานหรือผลงานใหม่ (Product) แต่สามารถใช้เนื้อหา (Content) เดิมที่มีอยู่แล้ว จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็นต้น เพื่อผลิตสื่อสุขภาวะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล มีงบประมาณในการสนับสนุน30,000 บาท ถึง 100,000 บาท

การสร้างสรรค์สื่อ เลิกสูบลดเสี่ยง ถือเป็นโอกาสของครีเอเตอร์ที่จะสามารถร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ซึ่งงานวิจัยยังพบว่า สุขภาพปอดจะดีขึ้นเร็วมากภายหลังจากที่หยุดสูบบุหรี่ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและรัฐบาลประเทศต่างๆ กำลังเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 บริษัทบุหรี่กลับใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมการขาย และเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ว่าการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ CDC แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และองค์การอนามัยโลก รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ Public Health England แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง

ดังนั้น การมาร่วมสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการที่แฟนเพจ / DigitorThailand สำหรับผู้ที่ขอรับทุนหน้าใหม่ ทาง Node ได้มีเนื้อหาการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ในการ Live ออกอากาศ ผ่านช่องทาง Youtube / DigitorTh จำนวน 6 Ep. โดยสามารถชมย้อนหลังได้ พร้อมสื่อ E-book หนังสือ มือใหม่หัดเขียนโปรเจกต์ ซึ่งสามารถดาว์โหลดได้ที่แฟนเพจ  ช่องทางติดต่อ LINE Official Account : DigitorThailand

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55933

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us