|

คณะแพทย์ ม.อ. ปิด รพ.สนาม 2 – รพ.สนามภูเก็ต พร้อมจับมือ สมาคมโรงแรมสงขลา ภายใต้การบริการ New Normal

5367AF59-3EE0-4AE7-831B-5F7E79295A7C

เสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด 19 – สงขลาโมเดลคณะแพทยศาสตร์ .. จัดพิธี ปิด รพ.สนาม 2 และ รพ.สนามภูเก็ต และเตรียมความพร้อมร่วมกับสมาคมโรงแรมในจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริการแบบ New Normal

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแถลงข่าวเสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด 19 – สงขลาโมเดลและพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาในหัวข้อฝ่าวิกฤตโรคโควิด สู่ชีวิตวิถีใหม่ของชาวสงขลาและมีผู้ร่วมเสวนา อีก 4 ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ .สงขลานครินทร์ ในหัวข้อ ลูกพระราชบิดากับโรค COVID-19, รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ .สงขลานครินทร์ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน, รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวีผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม2) และ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ สาขา 2 สงขลา ในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2  สงขลา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินการฝ่าวิกฤตโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

7A087651-52AB-485F-904B-D8D77F43A946

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ .. กล่าวว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด – 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้หายจนกลับบ้านได้ทุกราย เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด 19 ของโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 2 สาขา คือ สงขลา และภูเก็ต จากประสบการณ์การเปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งของคณะแพทยศาสตร์ .. แสดงให้เห็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน นับเป็นความสำเร็จของการควบคุมโรค โควิด-19 ในเฟสแรก ได้เป็นอย่างดี  สำหรับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเฟสต่อไป ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และธุรกิจบริการต่างๆ จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค หลังการเปิดเมือง และมีการเคลื่อนย้ายประชาชน

57D3CD09-2D3B-4F50-85DC-9AF1E144484C

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยบริการ จึงได้อบรมให้ความรู้แก่ หน่วยงานบริการของรัฐ และเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังงหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมสงขลาหาดใหญ่ มูลนิธิซ่งเซียเซี่ยงตึ้ง และสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน 168 คน และในวันนี้ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน การดูแลผู้เข้าพักในโรงแรมต่างๆ ของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงแรมต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติภายใต้ข้อปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ได้มีการแนะนำและซักซ้อม การใช้ Application และ Platform การติดตามผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งคิดค้นโดยแพทย์และบุคลากรจาก Digital Research and Innovation Institute (DRII, PSU) และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงแนะนำระบบการส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด – 19  เป็นการบูรณาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

4A7126A9-5A54-41FF-A12D-2292A7A4F8F0

B57591DC-9241-4399-9AB8-6D468CC059CFEB248D1B-A92A-45B1-82BA-E9BB0B0C3E3DCD2BFB32-F219-49B5-B7E7-4A0C64B2AE9207C9C765-A771-4CA3-B8D4-DDC86C7CBF8C

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=55993

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us