|

เทศบาลเมืองควนลังมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1ADSCF8791

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้มายื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือและได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ ในรอบแรกจํานวน 7,800 ครัวเรือน ภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 6 ขวด น้ํามัน 1 ขวด ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 จํานวน 41 ชุมชน ดังนี้ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 จํ านวน 16 ชุมชน วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 จํานวน 25 ชุมชน

ADSCF8785ADSCF8784 ADSCF8835ADSCF8834ADSCF8814 ADSCF8797ADSCF8796ADSCF8804

โดยการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ ได้มีมาตรการในการแจกอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวควนลัง ไม่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  สําหรับรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือในรอบต่อไป จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของเทศบาล เมืองควนลัง www.khuanlang, go,th , ประธานชุมชนหรือประธาน อสม.ประจําชุมชน

ADSCF8782 ADSCF8833 103411445_3059210817496839_9165818346646367600_n 103294913_298049048030186_1652389823058457805_n 102743585_261757231706110_5235741924495343325_n ADSCF8837

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56234

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us