|

เทศบาลเมืองควนลังมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1ADSCF8791

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้มายื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือและได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ ในรอบแรกจํานวน 7,800 ครัวเรือน ภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 6 ขวด น้ํามัน 1 ขวด ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 จํานวน 41 ชุมชน ดังนี้ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 จํ านวน 16 ชุมชน วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 จํานวน 25 ชุมชน

ADSCF8785ADSCF8784 ADSCF8835ADSCF8834ADSCF8814 ADSCF8797ADSCF8796ADSCF8804

โดยการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ ได้มีมาตรการในการแจกอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวควนลัง ไม่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  สําหรับรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือในรอบต่อไป จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของเทศบาล เมืองควนลัง www.khuanlang, go,th , ประธานชุมชนหรือประธาน อสม.ประจําชุมชน

ADSCF8782 ADSCF8833 103411445_3059210817496839_9165818346646367600_n 103294913_298049048030186_1652389823058457805_n 102743585_261757231706110_5235741924495343325_n ADSCF8837

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56234

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us