|

ชวนชาวสงขลาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563

00EC9709-4AF1-44CC-A6FA-36C3D62B55E6

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหลัก “Give & Take คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า” เชิญชวนชาวสงขลาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ “ชาวสงขลา ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่าชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ “ชาวสงขลา ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต” ในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00  หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับผู้บริจาคโลหิตจะได้รับชุดข้าวสารอาหารแห้ง คนละ 1 ชุด โดยใช้หลัก “Give & Take คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า” ซึ่งถือว่าทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตได้ทำบุญชั้นที่ 1 ด้วยการมาบริจาคโลหิต และจะได้รับข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งผู้บริจาคโลหิตสามารถทำบุญชั้นที่ 2 ต่อได้ โดยการร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้เหล่ากาชาด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ต่อไป

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

สำหรับ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี 1930 

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56414

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us