|

ม.อ. รับโล่จากนายกฯ พัฒนาวัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพารา

F45AB289-AFA2-4DAD-8ED6-A8AB08423576

สงขลานครินทร์รับโล่จากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้พัฒนาวัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพาราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

3F17DC62-B05A-44C4-8AF6-236477B0CB38

ในงานครั้งนี้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการโดยกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอรูปแบบของอุปกรณ์ทางด้านการจราจร การแสดงขั้นตอนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตหรือแบริเออร์ และการผลิตหลักนำทางจากยางธรรมชาติ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอประโยชน์ของโครงการซึ่งการดึงปริมาณยางพาราเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยทางการจราจร จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร และช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย

F1004D0E-0198-4D46-A15F-3875AA47B38A

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า โดยธรรมชาติของยางเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดีมาก มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทกอยู่แล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงนำมาเข้ากระบวนการวิจัย เพื่อจัดทำเสาหลักนำทางยางพารา และ ยางหุ้มแบริเออร์คอนกรีต โดยมีการควบคุณคุณภาพ และประเมินสภาพการใช้งานได้เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นใช้งานได้นานขึ้น โดยประสานงานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างคณะหน่วยงานต่างๆ ในหลายวิทยาเขต ทั้งในส่วนการวิจัยและการถ่ายทอดให้กับสถาบันเกษตรกร  และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันตรวจสอบภายในประเทศและต่างประเทศ

6404B365-F631-4343-A853-7AB47BEC39DA

ในด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา สังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม เกษตรกร นักวิจัย มีการให้บริการด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง เพื่อยกระดับงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยและบริการทดสอบผลิตจากยางพาราแก่ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

49EBEE04-5A1D-4A79-A65C-707737745D922A0D8B26-7AD8-4201-9D2A-E80B91D07AE365143284-2C1F-431D-9458-67485B6B609C77AC77CE-4814-4DAA-AE18-C402C3B112494F122085-0484-49B0-9E21-B5FEB705F3665C68A07C-69F5-4A80-BCB2-7F42A6C8C748

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56521

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us