|

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม

08E2BC02-7A0A-457E-90E1-09EC2054FECE

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ที่ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา .ละงู .สตูล

6E7D12B9-B67C-41D6-962C-F9AC1C74156D

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ฯ ในครั้งนี้ด้วย และได้ให้ข้อมูล ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คุณภาพน้ำมัน 18 % แบ่งจ่ายจำนวน 9 งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  สำหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น) โดยปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวดคูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลงจาก 363.25 กก. เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด) ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายไปเพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกำหนดที่ต้องจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อ กก.

D59C908D-ACA6-4A00-9B3F-C8892A1F0F15

สำหรับงวดที่ 7 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 355,533 ครัวเรือน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง0.82 บาทต่อ กก. และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ... ของเกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดสตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 8,419 ครัวเรือน พื้นที่ 100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผ่านการประชาคมในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็นเงินรวมกว่า 52 ล้านบาท

9600E967-0D18-4BF7-B00B-B2DB756685F6

ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

06D10273-30EB-4A11-B85F-1B5CAA83E18529ED419D-DC75-4D76-91BF-F916BD32F0C624DAA11A-05FB-42BB-94CD-7CED1C11EAAB

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56530

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us