|

สงขลาเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

C960F439-71B2-4B85-95D4-5FB31D0F3853

จังหวัดสงขลา เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในสถานการณ์โควิด-19

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิ.. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกิจจา ไวชมภูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่, สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯร่วมประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในสถานการณ์โควิด-19

42571A26-7F1D-4B37-B19E-F5C0040D5851

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) ได้คลี่คลายในระดับหนึ่ง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เป็นลำดับ จังหวัดสงขลา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้ จึงได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (โรงแรมร้านอาหารฯลฯ), ด้านแหล่งท่องเที่ยว, ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว, ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการคุมเข้มของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal อย่างแท้จริง

7B4F55CF-07A3-4C40-8EC4-F794E1904850

โดยดึงศักยภาพจุดเด่นของจังหวัดในด้านต่างๆ มาเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรม ทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ประจำถิ่น, วัฒนธรรมที่หลากหลาย, ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่า สู่เมืองมรดกโลก, ศูนย์กลางจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง, ศักยภาพด้านอาหารการช้อปปิ้ง, เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง, แหล่งท่องเที่ยวรอง เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหลักเชิงศรัทธาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอาหาร วิถีชุมชน ธรรมชาติที่สวยงาม (สะพานเกาะใหญ่) สู่การท่องเที่ยวคุณภาพ วิถีใหม่ ยั่งยืน

F1531FDD-F68A-4DE5-BADF-5115F1ADEA729999CCFC-C4F3-400F-9CC4-BDA579BFEB886626EF12-26B9-4FE9-8445-830916D59107D44616B1-2B37-478A-A7CF-66CEFBAADBEAFB252206-9C5D-4366-B44A-1ED9B18DCF97

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 17 มิ.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56604

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us