|

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ห่วงใย ใกล้เปิดเทอม จัดเสวนา ‘เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์’

BE1AF10D-B880-4C2B-88C7-70931EC310E2

คณะแพทยศาสตร์ .. ห่วงใย ใกล้เปิดเทอม จัดเสวนาเปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในโรงเรียน

วันนี้ (24 มิ.. 63) ที่ ห้องอติเรก ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .หาดใหญ่.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบุลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานงานเสวนาเปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมด้วย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ADCE650C-C884-43E4-A1DF-F866322B63CF

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างไรก็ตามหลายภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครองยังคงมีความเป็นกังวลว่าโรคโรคโควิด – 19 นี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในสถานศึกษาอีกครั้ง

A4635B15-711A-432D-BC08-24DFFB0BF5C8

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบุลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดลง แต่เมื่อใกล้เวลาการเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและหลายฝ่าย มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อม รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรค ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงความตั้งใจในการจัดเสวนาเปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและกุมารแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงนโยบาย มาตรการ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากมาตรการและการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว ก่อนหน้านี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ .. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่บุคลากรของโรงแรม และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองจาการติดเชื้อ แพร่เชื้อ รวมถึงการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรับนักท่องเที่ยว

13AA1D72-1AFA-4563-8B50-B7FD5367AA8F

ด้าน ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนเปิดโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกระทรวงศึกษาธิการแต่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรการที่ผู้ปกครองและครูควรทำก่อนเปิดเรียน เช่น การคัดกรองเด็กป่วยของผู้ปกครองและครู ไม่ควรให้เด็กป่วยมาโรงเรียน การกำหนดให้นักเรียนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางการแพทย์เมื่ออยู่ในโรงเรียน ส่งเสริมเรื่องการล้างมืออย่างถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจใช้การเว้นห่างกันหรือการปรับระบบเวลาเรียน

FF1E6C1F-9506-4978-B06C-EF5BE8B38D5F

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างเสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มีลูกหลานเล็กๆ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด – 19 ด้วยหนังสือภาพเรายังรักกันทุกวันจ้ะซึ่งเป็นตัวแทนสื่อภาษารักในวันที่กอดกันไม่ได้ สร้างสายสัมพันธ์ทางใจ แม้กายจะห่างกันผลิตโดยโครงการภูมิคุ้มใจ ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และหนังสือคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด – 19” โดยโครงการเด็กไทยแก้มใส และศูนย์การเรียนรู้ สสส. มอบแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือภาพได้ที่www.happyreading.in.th

0C335A34-9DFA-4BDB-86D0-C663CCC8254D5FDE90E3-9BA6-4888-821E-EB9E77A091087B45860B-4B31-490E-A0D9-8422297D409D86B9C2E3-1AEF-42A8-B721-26509652AB5C55DE96F1-98C0-428D-B26B-A54D0281C34C12C22E55-B2C9-452A-B219-A1DEB7E6BDE53CC8D2F1-BEA9-4EE3-B686-E5B20BA09FF4

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56756

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us