|

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ พัฒนาแอปพลิเคชันสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ

8315CF26-D515-4F45-A59A-F3BE24738B7E

นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับ 3 รางวัล ระดับประเทศ จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน ในการประกวด Tech Startup Entrepreneurs Camp

โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม “Eyesight ประกอบด้วย นางสาวดลญา ราชพิบูลย์นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3” ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับจากการนำเสนอแอปพลิเคชัน HiwDi แอปพลิเคชันในการฝากหิ้วของครบวงจร ภายใต้การดูแลของอาจารย์จิตรพงษ์เจริญจิตร รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

C5F07B8B-C883-49C2-9BC4-D7080647DA43

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีมลูกมะหาด V2” ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ จันทร์ดำ นายประชา แช่เซ็น และนางสาวศันสนีย์ สาระรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน Rx.Me เพื่อเตือนการรับประทานยาของคนป่วย ภายใต้การดูแลของ อาจารย์กุลธิรา แช่โซว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

และทีมนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทีม “GiGG” ประกอบด้วย นางสาวสวรรยาแสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่นายสิทธิโชค เจะบือราเฮง และ Miss Jan Arnell Murillo นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รางวัลชมเชย จากการนำเสนอแอปพลิเคชันจับคู่หางานเป็นแอปพลิเคชันสื่อกลางระหว่างผู้หางานกับผู้ที่ต้องการจ้างงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

516D2993-FEE7-48E8-90C1-281974D59CE6

ซึ่งการเข้าร่วมการประกวด Tech Startup Entrepreneurs จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56803

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us