|

สงขลาเดินหน้ารณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

86962D35-A9B6-4616-B0C9-417E032B2BF6

จังหวัดสงขลา เดินหน้ารณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ภายใต้แนวคิด “COVID-19 ปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมมุ่งแสดงพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อให้จังหวัดสงขลาไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

วันนี้ (30 มิ.. 63) ที่บริเวณหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะอ้าน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประมงสงขลา และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19

A6816698-B17F-461B-8BB4-15B57B82C958

นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายนของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “COVD-19 :ปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิม (COVID-19 : Protect children from child labour, now more than ever) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงการร่วมใจร่วมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้จังหวัดสงขลาไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายต่อไป เนื่องจากประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจังมาโดยตลอด

4144B703-539E-4844-9127-8348D01A1A0C

ด้าน นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่สมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก กำหนดให้วันนี้ เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี .. 2545 ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดนโยบาย และแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย .. 2558-2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ ป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กทุกคนในประเทศไทยที่อาจตกอยู่สภาวะการถูกใช้เป็นแรงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด การรณรงค์วันต่อต้านแรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน จึงถือเป็นการรณรงค์รูปแบบหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสขลา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการคุ้มครองแรงงานทั่วไป และแรงงานเด็ก ไม่ว่าแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงานในกิจการประมงทะเล ให้ได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

B37AA98F-6700-4B76-95DC-BB6C4FC6163C

ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ต้องหันมาให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว และประสานความร่วมมือกันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์อันที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายในทุกรูปแบบต่อไป

08640B0F-2D34-4895-B9C1-E23213238FA0

สำหรับการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนทั่วไป และเยาวชนในจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, การเสวนาในหัวข้อเมื่อเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานจะต้องไ้ด้รับการคุ้มครองอย่างไร“, การจัดนิทรรศการ และการตอบปัญหา เล่นเกมส์ ชิงรางวัล

390F0390-11AF-4184-92D2-EFA320A27050BE79C71D-FFBA-422A-B209-86E270AA7063

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 30 มิ.. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56858

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us