|

นิเทศศาสตร์ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์จากผลงานวิจัย

73978BBE-FBA4-4069-A184-25B98CF4D638

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกอบด้วย นายศุภกิจ ขุนสมาน นายอิรฟาน มะ นักศึกษาชั้นปี 3 นางสาวสรีรัตน์เฮ่าสม นางสาวโซรายา มามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการผลิตสื่อจากผลงานวิจัยภายใต้รูปแบบสื่อที่สะท้อนอัตลักษณ์ใต้ โดยนักศึกษาได้คัดเลือกเนื้อหาจากงานวิจัยมาใช้สานต่อและลงมือในการผลิตสื่อ โดยมีเนื้อหาจาก โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก มาใช้ในการผลิตสื่อ ภายใต้โครงการการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้โครงการวิจัยในรูปแบบการจัดกิจกรรมประกวด ผ่านการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ ให้กลายเป็นนักสื่อสารงานวิจัย ที่มีทักษะในการออกแบบสารและทักษะการผลิตสื่อ ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และตัวตนของความเป็นถิ่นใต้ร่วมด้วย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56861

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us