|

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจเยี่ยม ร.ร.แสงทองวิทยา เปิดเทอมวันแรก รูปแบบ New Normal

6EDCFBD9-B4BC-45FC-9D94-ADBF682FAC96

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal โดยคณะครูนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวได้เป็นอย่างดี

วันนี้ (1 .. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชูนายอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย และ Face shield ให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

21FD00A9-878C-496A-B755-16B6DDB21E7F

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ และได้กล่าวพบปะพูดคุยกับนักเรียน และสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยและของจังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้มีการปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนในแต่ละวัน เพื่อลดความแออัดและการเว้นระยะห่าง ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาก็จะให้เรียนออนไลน์ไปพร้อมกันที่บ้าน

F38E4C5A-41AF-4034-95CA-7F8BA4F4FD91

ทั้งนี้ โรงเรียนแสงทองวิทยาได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร การจัดโต๊ะเรียนไม่ให้นักเรียนนั่งชิดกัน และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน

92AAA34E-CF74-4AB1-80A8-3978A10CA04D9872C713-986F-453F-8218-F42B367F7F689A085E97-F514-40E9-805E-6679479A58A4

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=56998

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us