|

เปิดแล้ว! ‘อ่าวไทย EXPO 2020’ มหกรรมนำเสนอของดีของดัง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

F6F7E7BA-B674-4DBA-9321-78392B035B3D

จังหวัดสงขลาเปิดยิ่งใหญ่! งานอ่าวไทย EXPO 2020 มหกรรมนำเสนอของดีของดัง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อเผยแพร่ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

วันนี้ (2 .. 63) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60 ปีอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานอ่าวไทย EXPO 2020 โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

02739A10-49AE-4140-BD54-225D9F65A81C

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยรวมถึงหลายหลายประเทศในโลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะงักตัว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนล้วนเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดเดาและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดที่จะสามารถกระตุ้นหรือส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมามีชีวิตชีวา มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปรับตัวดีขึ้นในระยะอันใกล้ งานอ่าวไทย EXPO 2020 จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้เป็นอย่างดี

4FA052D8-2A47-415A-A312-F519C2433D09

ด้าน นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่างานอ่าวไทย EXPO 2020 ครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าอ่าวไทย EXPO เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันปี2563 ในประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม

774DD13E-958B-4EC6-88DF-2AA23EA59B86

โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าและบริการในอัตราที่สูง กับทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีความชัดเจน จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอ่าวไทย EXPO มาตั้งแต่ปี .. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563

33757281-B1DC-4217-8D96-A7C118702B9D

สินค้าเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มการค้ากลุ่ม SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าที่ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิต ตลอดจนบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการตลาดสินค้าและบริการ เพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการในภาคเกษตรเกษตรแปรรูป ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสากรรม

F829C601-28E4-4891-B1F9-5A549EEF378D

งานอ่าวไทย EXPO 2020 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีแห่งนี้ และกำหนดจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 –  28 กรกฎาคม 2563 ห้างสหไทยการ์เด้นพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน 150 ราย ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของที่ระลึก ของตกแต่ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพร และเครื่องสำอาง ตลอดจนสินค้าเด่นเป็นอัตลักษณ์ของ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ แป้งสาคูและข้าวสังข์หยดพัทลุง กาแฟสดชุมพร เครื่องเงินเครื่องถมนครศรีธรรมราช ไข่เค็มไชยาสุราษฎร์ธานี และอาหารทะเลแปรรูปและหมอนยางพาราจังหวัดสงขลา เป็นต้น

34C0C1A0-E06F-4ABE-960A-5FC605760CAD

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า การแสดงบนเวที และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด อีกด้วย

C71A05EA-1D24-44D2-A8D0-78BDDA513BF2AD841BF7-57A3-473F-9B1F-6EE823C188EEDCCFE515-79C9-403A-8AD9-A1A43EAAE79728F8167B-5B83-4536-85D1-39ED4727115867077462-52BC-4185-BAB2-9628D8F11237

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57047

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us