|

เหล่ากาชาดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

9A95D215-66A2-49DB-A05C-F41B809D32EA

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดขัดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือโรคทางระบบประสาทที่มีอาการเดินซอยเท้าถี่เป็นช่วงๆ ก้าวเท้าไม่ออกของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีการเดินที่ผิดปกติ หรือสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงได้จัดทำโครงการ “ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” เมื่อปี ..2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบไม้เท้าดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” โดยผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์ออกให้ระยะ 1 ปี 2. ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันในการประเมินอาการก้าวขาไม่ออก (ข้อมูลจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)

หลักฐานในการสมัครที่ยื่นพร้อมใบสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2. ใบรับรองแพทย์ 3. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาาใบเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด และจะรายงานให้สภากาชาดไทยพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และ เพจ facebook เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-3760 หรือที่ 08-6490-4748

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57050

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us