|

ม.หาดใหญ่ จับมือ ทต.ชะแล้ ฟื้นฟูป่าชายเลนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

9C8EFEF9-A2FC-4E4F-A94A-3B450D929A3F

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะแล้ โดย นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่องการจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐโดยได้รับเกียรติจาก นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 บริษัท CPF จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ เทศบาลตำบลชะแล้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57054

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us