|

สงขลาคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสัน รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

AAB7FD0E-63B6-4FEB-AD26-04CB7D4C8676

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัวและเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้แก่ผู้ป่วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563

วานนี้ (8 .. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัวและเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้แก่ผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

E4938340-1109-4920-9C07-EFEB878DEB7B

ด้วยสภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดขัดของผู้ป่วย โรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีอาการเดินชอยเท้าถี่เป็นช่วงๆ ก้าวเท้าไม่ออก มีการเดินที่ผิดปกติ หรือสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่าไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเมื่อปี .. 2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัด

93CDABB7-3E06-4F77-AF98-03E971763293

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของจังหวัด ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นผู้มีมีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน / ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีเหตุผลความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อีกทั้งจะต้องมรใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์โรงพยาบาลในสังกัดรัฐออกให้ภายให้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันรับสมัคร และยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯ ในการประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เมื่อได้รับการร้องขอ

9EC88C02-1DCA-49CD-A2C7-0BB372686316

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด และรายงานให้สภากาชาดไทย พิจารณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และทางเพจ Face book เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Face book : เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

D75ECC23-AF35-4858-A283-2A03445DAEB2

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57148

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us