|

สงขลาเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3

A986CA5C-1BE7-4A2C-9519-847BB12EF281

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรที่ครอบคลุมและทั่วถึง

วันนี้ (9 .. 63 ) ที่ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรที่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและเกษตกรในพื้นที่อำเภอสทิงพระเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปภายในหอประชุม การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างจริงจังต่อเนื่อง

CCD8E2B6-B267-4AB0-8FF4-ACE3CA843704

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ .. 2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำรงพระอิสริยายศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

47BCB592-937B-409D-85A3-7601D430CA5A

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิก สปก. คลินิกชลประทาน คลินิกยาง คลินิกข้าว คลินิกอารักขาพืช คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิกอื่นๆ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 200 คน

FE3C5BBC-791D-48AB-BF9E-CA438B181ACADA437C63-55C4-4E63-8478-A50F7EF010A0FDD59EAC-C728-4D40-B61C-0EF96F64B59AC1BCE0BF-09F3-461F-A6BE-37A9BBE051D0DE2666FB-9769-4DBC-85EC-AC8C9EF49B6B

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

ประชาวิทยา / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57177

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us