|

มทร.ศรีวิชัย เปิดเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม ที่ยั่งยืน สู่ชุมชนต้นแบบ

0FB1251E-E75E-4989-A4BD-FBB4B1F0D212

มทร.ศรีวิชัย สงขลา เปิดโครงการเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม ที่ยั่งยืน สู่ชุมชนต้นแบบจังหวัดสงขลา ชุมชนต้นแบบเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (10 .. 63) ที่ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย .เมือง.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมเปิดกิจกรรมและการเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน ชุมชนต้นแบบเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ส่วนราชการ คณะนักวิจัย และประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วม

D16D26B1-F172-415A-9F28-6BC0E4C7F587

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อแผนงานวิจัย แผนบูรณาการการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง .สงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนสู่ชุมชนต้นแบบจังหวัดสงขลา การนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 17 โครงการและกิจกรรมกลุ่มย่อย

A6C8D241-7608-45FD-B227-D2F6429F0C7D

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ศึกษาการวางแผนและบริหารเส้นทางระบบการจัดเก็บวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมทางสังคม และประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ถือเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

FC5E7EEA-F1C2-44B3-BAA8-E0858FD00CB84613063F-2DD0-44C6-8730-8F806DFF2B73BE22D4D2-7BF2-4D3D-8DA1-64B694B561114E65FCB5-AF64-4A52-A0B2-D1E05312F6DB

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงษ์จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57197

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us