|

มรภ.สงขลา ชวนส่งผลงาน ประกวดภาพถ่าย ‘มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์’ ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

DE8C1AAE-7198-4B46-836A-B8B188F2BA81

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อมองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนวคิดในการส่งภาพเข้าประกวด

ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ได้แก่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมืองทวด (ในคติชาวใต้) วัด วัดร้าง ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้นโบราณวัตถุ โบราณสถาน ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวด

1. ต้องกติกาและเงื่อนไขในการส่งภาพประกวด ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น

2. ผู้ส่งประกวด ส่งได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองตามหัวข้อในการประกวด

3. ผู้ส่งภาพประกวดให้ส่งภาพจริงขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดโดยเว้นขอบสีดำด้านละ 1 นิ้ว ระบุชื่อผู้ส่งภาพประกวดและรายละเอียดประกอบด้วย ตั้งชื่อภาพ ช่องรับแสง (F-Stop) ความเร็วชัตเตอร์ (Speed Shutter) และค่า ISO ไว้ด้านหลังกรอบภาพ พร้อมเขียนบรรยายภาพแนวคิดของภาพพอสังเขป

4. สามารถปรับสีและความสว่างของภาพให้สมบูรณ์ได้  แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัดแปะ องค์ประกอบในภาพและห้ามทำการซ้อนภาพ โดยให้ส่งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่ปรับแต่งรูปแล้วแบบมาตรฐาน JPEG

5. มีความละเอียดอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกลงแผ่น CD เขียน หรือ แฟลชไดร์ฟ

6. ชื่อภาพและชื่อผู้ส่งภาพประกวดด้านหน้าแผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ ส่งพร้อมภาพและพิมพ์ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในกระดาษ A4 แนบมาในซองประกวด

7. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อนเป็นภาพไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์

8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติไม่ครบตามกติกาและเงื่อนไขของการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด

9. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

10. ภาพและไฟล์ภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ได้

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

1. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fan page Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ www.skru.ac.th

2. ภาพที่ใช้ในการประกวดต้องเว้นขอบตามกติกาและเงื่อนไข ไฟล์ภาพในรูปแบบ CD หรือ แฟลชไดร์ฟ ส่งพร้อมภาพและพิมพ์ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในกระดาษ A4 แนบมาในซองประกวด

3. ส่งผลงานด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพมองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ที่ 4 .กาญจนวนนิช .เขารูปช้าง .เมือง .สงขลา 90000 ผู้ประสานงานอาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 086-6987788 หรือ 0897339200 โทรศัพท์  074-336946, 074-336946 หรือ 074-260247

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมายมองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยากง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

ระยะเวลาการประกวด

ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2563   Fan page Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และwww.skru.ac.th

จัดแสดงนิทรรศการและรับรางวัล

1. จัดแสดงนิทรรศการ 12 – 18  สิงหาคม 2563 งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 (บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์)

2. ผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายการรับรางวัลในวันพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวทีกลางงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ 074-336946, 074-336946 หรือ 074-260247 .กมลนาวิน อินทนูจิตร 086-6987788 หรือ 089-7339200

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57209

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us