|

สงขลาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อเนื่อง

46F2DFCC-C774-41E8-BCC6-A4A6E6C443BB

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal แม้ไม่พบผู้ป่วยมากว่า 70 วัน

วันนี้ (10 .. 63) ที่ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 27 / 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

357DD2C5-12E9-4308-AC21-DA8DF324BB82

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสงขลาขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยมากว่า 70 วัน โดยไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 และไม่พบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

AD325FA0-6ED1-4DAF-AE40-BE7D17216A84

ขณะที่ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกัน และยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ จังหวัดละ50 ล้านบาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ .. 2563 ข้อ 5 (1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,697,990บาท จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

42411827-B465-45DB-80F6-556CD6CBD94C

1.ให้อำเภอสะเดา ใช้จ่ายในการดำเนินการในกระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย พรมแดนด่านสะเดา โดยจ้างเหมาในการนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 31 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท

832DCC08-7A78-4194-8E68-45D7C560EA66

2.ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจ้างเหมารถรับส่ง ผู้เดินทางผ่านแดนไปยัง 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการส่งกลับภูมิลำเนาของผู้ที่ครบกำหนดการกักกันตัว 14 วัน จาก State Quarantine รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,750 บาท

F71CB349-4AA0-4E07-9293-5C35BB9CDA2D

และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 34 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,740 บาท เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สถานีรถไฟหาดใหญ่, สามแยกก่อนถึงท่าแพขนานยนต์ เป็นต้น

0374A39D-FBD7-4EE1-B2E1-A4FDB4B08A19

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทุกคนในการไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ New Normal อย่างเคร่งครัด 5 ประการ ประกอบด้วย การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า, การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด อย่างน้อย 1 คน ต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร, การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร และการทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ พร้อมขอความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อให้สามารถตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การผ่อนปรนในระยะที่ 5 ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

37CDF248-3C7C-4473-B3EB-0B823D06D6A2D6EE6F19-0823-4A04-B0FF-8C1D9C1A0D59

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขฃา / รายงาน 10 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57220

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us