|

ผู้ว่าฯ สงขลา ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ – ด่านศุลกากรสะเดา ติดตามมาตรการป้องกัน โควิด – 19

DB9F9D55-50EE-4E97-9468-8B0EEE4C8EE1

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 5

วันนี้ (15 .. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 5

4004C1D9-AA57-4F9D-A0CB-A21CC45752AF

โดยจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการผ่อนปรนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 อาทิ การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะการขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน, การออกมาตรการผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น, ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และกำหนดระยะเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน, มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขในการเดินทาง หรือการเข้ามาในราชอาณาจักร รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต สถานที่ และระยะเวลาที่กำหนด, มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร, มาตรการเมื่อเดินทางถึง หรือระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น

118C013F-E970-4468-B02C-E62379C8E36D

ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดสงขลา ได้เริ่มปิดช่องทางเข้าออกในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรได้ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เพียงช่องทางเดียว สำหรับการเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา โดยการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และจุดผ่านแดนบ้านด่านประกอบอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รวมทั้งเปิดให้มีการขนส่งทางรางผ่านทางจุดผ่านแดนด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

CE51A60A-59FB-4932-ADE9-D13C4EEADD2376F1FAD5-A705-4087-8D2C-DF3156848183FC8AA883-BD6E-4A5C-BC78-164944B5FCDD47751C97-6B85-4112-92ED-7645FB704E3C

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 15 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57428

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us