|

อย่าพลาด! ชม ชิม ช้อป ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 24 – 26 ก.ค. นี้ ที่ เช็นทรัลเฟสติเวลหาดใหญ่

1557D01C-9144-4E38-A35B-3DA786C8EC46

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ลานโปรโมชั่น ชั้น G หน้า Tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป อาทิ ทุเรียนทรายขาวปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ทุเรียนพวงมณียะรัง ทุเรียนบูโด สะละเมืองลุง สละอินโด จําปาดะขวัญสตูล เงาะสายแร่ทองคำ ลูกหยีทรงเครื่อง เค้กจำปาดะ จำปาดะทอด เค้กละมุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว ฯลฯ และพบกับกิจกรรมนาทีทองผลไม้ราคาถูก การประมูลทุเรียนเริ่มต้นที่ราคา 1 บาท และการแข่งขันกินผลไม้ฟรี

32041134-C582-41EF-A927-5788A4A75C4B

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาคใต้นับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งรองจากภาคตะวันออก มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัตลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด เช่น ราชาแห่งผลไม้ ทุเรียน มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกบริโภคกันอย่างมาก อาทิ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำจังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา จังหวัดพังงา ทุเรียนบูโด จังหวัดนราธิวาส สละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ฯลฯ ยังมีผลไม้อื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง เป็นต้น

ED2C9B43-3808-440F-B20A-9C5EE7916FED

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำถิ่นของภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าผลไม้อัตลักษณ์ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดให้เป็นพืชที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอดพร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้

8D52E7B5-52D6-45A8-A24D-FD01F4D51A86

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้) ภายใต้มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่มาตรฐานสากล และมาตรการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563 นี้ จึงขอเชิญ ชวน ชิมช้อบ ผลไม้คุณภาพ ราคาหน้าสวน ลานโปรโมชั่น ชั้น G หน้า tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

7AE725BF-2C8D-4C6A-ABFF-768568F24F32248AAC9B-E02B-4BA0-AFE5-C071300EA6F060F958D9-0EC2-4E2F-B6F5-C6C3570A0E42

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57512

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us