|

ไอแบงก์ ลงนาม รับ – ส่ง ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ประกันตนในคดีอาญา กับศาลยุติธรรม

4687C759-3713-4CCA-9A6F-151353EA2565

ไอแบงก์ ลงนามความร่วมมือ ในการรับส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญา กับศาลยุติธรรม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าว ลงนามความร่วมมือในการรับส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารและสถาบันการเงิน มีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินต่างๆ อีก 21 แห่ง เข้าร่วมงาน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกรฎาคม 2563

การลงนามความร่วมมือนี้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบหาทรัพย์สินของผู้ประกันตน ตามอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมในกรณีที่ผู้ประกันตนในคดีอาญาผิดสัญญาประกันต่อศาล เมื่อสำนักงานศาลยุติธรรมมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบบัญชีเงินฝากและอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาตามคำสั่งของผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำการออกคำสั่งในรูปแบบหมายแจ้งคำสั่งศาลหรือหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อบังคับเอาทรัพย์สินของผู้ประกันตนในคดีอาญา โดยนำส่งหมายดังกล่าวเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังธนาคาร ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57674

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us