|

จิตอาสาสงขลา ร่วมปลูกป่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

EC80BB5F-0BBB-4CD4-8897-6DF9EE92217B

ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา ร่วม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎรบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคี

ช่วงเช้าวันนี้ (24 .. 63) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นต้น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

211F1768-3B56-4251-9F32-059A153E7D2C

สำหรับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยให้ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร จังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นในห้วงเดือนมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

DD3000D8-0286-415C-88A7-9BB23FB80868

กิจกรรมประกอบด้วย 1. การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การจัดนิทรศการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า3. การเผยแพร่วิดีทัศน์สรุปแนวทางการฟื้นฟูป่า การรักษาป่าต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า และ 4. การปลูกต้นไม้ จำนวน 1,010 ต้นในพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ บนเนื้อที่ 6 ไร่ ประกอบด้วย ชนิดพันธุ์ไม้ 11 ชนิด คือ รวงผึ้ง ตะเคียนทอง พะยอม ยางนามะม่วงหิมพานต์ ตำเสา (กันเกรา) สารภีทะเล ชะมวง มะฮอกกานี สะตอ และหยี

7CAC1ECE-C26C-4CC8-893D-8A81CFFD9AA05983E267-4A9D-48E5-8E48-20880888D617

572B0057-0797-45ED-97C1-16A42B723D20939537A0-3E62-4CD7-BB68-AF96AE81621E2A8CF7DD-1126-4DCD-B279-7F6AF301DD21789C4705-BD2D-4A75-A482-545AA25819A3

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 24 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57770

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us