|

นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานนิทรรศการที่เนปาล

77125C06-AFFD-4CBC-97C2-2F1F24E44ABF

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกร่วมเเสดงนิทรรศการ MONSOON PRINTMAKING 2020 ที่ประเทศเนปาล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง 2. นายภานุวงศ์ บุญสุวรรณ 3. นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของ .วารีแสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ MONSOON PRINTMAKING 2020 Online exhibition Bindu Space for Artists ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2563 กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผลงานที่ได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงจำนวน 100 ชิ้นจาก 23 ประเทศทั่วโลก

15DCE43B-58D0-4F43-B8CB-A6212896D8E5

สำหรับผลงานของ นางสาวอาตีก๊ะห์ บือราเฮง สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากความผูกพันที่ได้สัมผัสมา ผลงานชุดนี้ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่ออกเรือ สีที่ใช้เป็นสีโทนเดียวกัน ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น ชวนให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ในอดีตที่ผูกพัน

1BC8ED3A-A7F3-4F20-894D-F0555ABA13DA6991EAD8-7FDE-4735-BD89-30DF66A59912

ส่วนแนวความคิดผลงานของ นายภานุวงศ์ บุญสุวรรณ ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติผืนป่าที่ได้ไปพบเห็นที่สถานที่ป่าพรุ ทำให้เกิดความประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

BAF0FCDC-4100-47BB-91B6-6E863256A00D5302F68D-F6FF-45A0-A7A3-0932DA26741F5682C8E4-E935-4049-B8F7-B448F048F090

84E834B2-0846-4100-88A6-C9E185BBE1AA

ขณะที่ผลงานของ นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี มีที่มาของแนวความคิดจากความประทับใจในลวดลายของแผ่นไม้เก่าๆ จึงได้นำแผ่นไม้บางๆ ที่เก่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลงาน เนื่องจากมีความชอบและประทับใจในเรื่องของลวดลายบนแผ่นไม้ สีและเส้นต่างๆ ของเนื้อไม้ที่เกิดจากการแปรสภาพของธรรมชาติ จึงได้นำวัสดุแผ่นไม้มาทำเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์วัสดุ (Collagraph)

97B82390-E29F-4C74-A120-0C5DA024403AF7AA3917-2DD0-4DF6-B77C-AAB07B9EF2BD

ด้าน .วารี แสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมดูแล กล่าวว่า ผลงานนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชาเอกภาพพิมพ์ มีการศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้านเทคนิคและเนื้อหาที่นำเสนอผ่านผลงานแต่ละชิ้น ภายใต้การแนะนำจากคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งผลงานของนักศึกษาเองก็มีพัฒนาการจากการได้ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการลงมือทำ และพัฒนาผลงานในชุดความคิดเดียวกันนี้ยังจะต่อยอดเป็นผลงานชิ้นต่อๆ ไป จนกระทั่งเข้าสู่การทำศิลปนิพนธ์ในภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา (ผลงานที่ร่วมแสดงเป็นผลงานระหว่างการเรียนในชั้นปีที่ 3)

.วารี กล่าวอีกว่า การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมส่งผลงาน จนได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติ ถือเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความภูมิใจในสิ่งที่ตนรัก ในสิ่งที่ตนทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสาขาทัศนศิลป์ได้ให้ความสําคัญกับส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดๆ ก็ตาม ประกอบกับความตั้งใจของตัวนักศึกษาเอง ทั้งนี้ ก็ขอให้นักศึกษาพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนเองต่อๆ ไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57821

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us