|

ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เกษตรกรสวนปลักหว้า

7B057F8A-71C7-4F2E-B2D9-0DD93FC3B21B

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่มอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงแก่เกษตรกรสวนปลักหว้า

เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) ดร.นุชลี ทิพย์ทณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เจ้าของสวนปลักหว้า สวนาปลักหว้า อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมมอบผลงานวิจัยและร่วมศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของท่านในหลวง รัชกาลที่ 9 สวนปลักหว้าอีกด้วย

9857A607-63DB-477E-861C-6FD13A6647FF602A4D09-C3F2-4F7A-AB08-869C6163F8E63D4C3219-C604-426B-A7F5-A43EAD9220EB

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57828

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us