|

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ดันศักยภาพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ของเยาวชนชุมชนชายฝั่ง

B2733DBB-3585-47EB-8172-579BD7BC1E8C

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลักดัน พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ของเยาวชนชุมชนชายฝั่ง เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอาชีพประมงชายฝั่ง บ้านหาดยาวและบ้านมดตะนอย .เกาะลิบง .กันตัง .ตรัง

ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว พร้อมด้วยคณะทำงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชุมชนชายฝั่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษาขึ้นพื้นฐานเข้าสู่การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอาชีพประมงชายฝั่ง นำร่องชุมชนชายฝั่งตรัง (กสศ.) ลงพื้นที่ บ้านหาดยาว และ บ้านมดตะนอย .เกาะลิบง .กันตัง .ตรัง เพื่ออบรมการเย็บถุงอวนใส่หอยและวิธีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชัง ให้กับตัวแทนเยาวชนโครงการ เพื่อบริหารจัดการเลี้ยงตามขั้นตอน และสามารถนำมาจำหน่าย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นลำดับต่อไป โครงการนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพาเยาวชนที่เคยหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้ามาฝึกทักษะอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งองค์ความรู้ อาชีพ และจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์เพื่อคอยดูแลพื้นที่แนวชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นดั่งเดิม

7AD2E6E1-4E94-4985-B71C-DB6FBBB5F4199953A70C-BA74-417A-BFF2-F6E00053336BE7B91D6E-E36D-4D27-A98F-C36239C0601A72512256-E752-4C87-8663-D26326A3131877A2B2C6-94D1-4034-ABC4-ED9B00FF3E22BE35A3DB-FDA2-46A8-8A29-93E5F502E6052952E3FC-783E-4349-ADC5-81C0E1B05EA2C4FD69FC-5136-4B2D-8713-0D11653B051F43C12A30-F363-4E45-A452-1068962D3D75

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57864

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us