|

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

01S

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานหาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ภายในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ร่วมด้วย นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อํานวยการ สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ่

A_DSCF9251 A_DSCF9234 A_DSCF9236 A_DSCF9241

การมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ในครั้งนี้เป็นการมอบให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินฯ เพิ่มเติม จํานวน 27 ราย จากจํานวนผู้ประกอบการผ่านการประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ที่เพิ่มขึ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน SHA เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสําคัญในการ ให้บริการนักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่อยู่ ในความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจํานวนของสถานประกอบการที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐาน SHA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ มีจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA รวม 50 ราย

A_DSCF9227 A_DSCF9228 A_DSCF9297 A_DSCF9272

สําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ททท. จะดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเ ประกอบการยังคงลงทะเบียนเข้ารับการตรวจประเมินตามาตรฐาน SHA และ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมลล์ infoathailandsha.com หรือ Line Official : athailandsha และ 1672 เพื่อนร่วมทาง

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57888

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us