|

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ลงใต้ จัดประชุมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

BB_001

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเครือข่ายฯ ใน จ.สงขลา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 15 คน มาร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมย่อยในลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยก่อนหน้านี้จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 2 ตึกบุรี โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

BR_DSCF9473

BR_DSCF9468

ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับคัดเลือกจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ดำเนินโครงการเรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และต้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและ ดิจิทัล” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง ป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและ รวบรวมข้อมูลองค์กรที่ขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทั้งนี้เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญที่ขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล คือ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค
BR_DSCF9480
BR_DSCF9487
และเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทั่วประเทศในครั้งนี้ เกิดการส่งเสริม การทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 15 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และจังหวัดในเครือข่าย ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ผู้แทนสื่อท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา
BR_DSCF9483 BR_DSCF9494

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58176

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us